Films

Hindi

  • Saaj’ by Sai Paranjapye
  • Bombay Boys’ by Kaizad Gustad
  • Nayak' by Shankar
  • Dil Hai Tumhara' by Kundan Shah
  • Deshdevi' by Nitin Desai.
  • Corporate”by Madhur Bhandarkar